SAYFA NUMARALARI ve KONULAR
RİSK DEĞERLENDİRME

BANKA ŞUBE GÜVENLİĞİ KURSU

collegium.png
sunu%20bannerhg_edited.png
Resim1.png

PLUSECON

H.R. & Security Consultancy

Videoyu sesli dinleyin veya aynı metni aşağıda okuyun

Şimdi, risk analizinin nasıl yapılacağını görelim. İlk etapta tüm unsurları bir arada görecek sonra her birini tek tek inceleyeceğiz.

Çalışacağınız şube ile ilgili risk analizi büyük ihtimalle çalıştığınız kurumun genel müdürlüğü tarafından genel şube güvenliği anlamında yapılmış ve size bilgi verilmiştir. Ancak risk faktörlerinin her bir şubeye göre az çok farklılık gösterecek olması, sizin de kafanızda daha detaylı bir risk analizi gerçekleştirmenizi mecbur kılar.

ÜLKENİN GENEL SUÇ İSTATİSTİKLERİ (MODUS OPERANDİ?

Risk analizinde bize en önemli bilgiyi sağlayacak olan ‘’Modus Operandi’’ Denilen Kavramdır. Modus Operandi genel anlamda ‘’Bir ülkede, ya da bölgede o ana kadar meydana gelmiş bulunan her türlü terör eylemi, adi suçlar, kazalar ve benzeri her türlü risk faktörü ile ilgili istatistiki bilgi’’dir. 

 

Bir diğer evrensel tanımı da ‘’Terör örgütlerinin veya organize suç örgütlerinin kullandıkları suç işleme yöntemleri’’dir

Bu İstatistikler şu anlamda önemlidir.

O ana kadar, ne tür olayların meydana gelmiş olduğu, ileride nelerin tekrar olabileceği ve olabilme ihtimal yüzdesi hakkında bilgi verir.

 

Nelerin hiç olmamış ya da çok az olmuş olması da, nelerin olma ihtimalinin az olduğu hakkında fikir verir.

 

Bu da şu demektir. Kafamıza göre ya da bir gün önce izlediğimiz holywood filmine göre risk analizi yapamayız. Risk analizi bizim ülkemiz veya bölgemiz gerçeklerine göre yapılmak zorundadır.

1. DERS 2 SAYFA

BANKA ŞUBE GÜVENLİĞİ