top of page

MODÜL 9

GÜVENLİK YAPILANMALARI - KURULUM ve YÖNETİM

Screenshot_18.jpg

Kurum kaynaklarının bir sınırı vardır.

Kısıtlı bir kaynağı mümkün olan en verimli şekilde kullanmak

ezberlerle değil sadece metodoloji ile mümkündür.

 

Güvenlik yapılanmalarında rol alan (kurgulayan, projelendiren, temin ve inşa eden, yöneten, yürüten, denetleyen)

herkesin bilmesi gereken temel kavramları açıklayan bu eğitim, aynı nedenle, sadece Güvenlik Bölümü değil, İnsan Kaynakları, İnşaat Emlak, Satın Alma, İdari İşler gibi süreç dahilindeki tüm aktörlerin yararlanmaları gereken bir içeriktir.

 

Güvenlik yapılandırması gibi, birbirleri ile hiç görüşemeyecek, aynı ortamda bulunmayacak pek çok uzmanın ortaklaşa bir ekip çalışması içinde bulunmasını zorunlu kılan süreçler enderdir.. Onları bağlayan, ayrıntılar karşısında ortak düşündüren, aynı doğrunun etrafında irtibatlandıran tek unsur metodoloji yani yöntemdir.

 

Güvenlik sisteminin tesis edilmesi, ekipman yerleştirmenin ötesine geçen, insan, prosedür ve denetim ile birlikte işleyen, onları etkileyen ve onlardan etkilenen homojen bir bütündür. Bütünün diğer bileşenleri dikkate alınmaksızın, etkin bir sistem kurabilmek mümkün olabilir mi?

Bu Eğitimde…

 

Olayların olmadan önlenebilmesi gerçekten mümkün müdür ? Riskler nasıl belirlenir? Güvenlik için bütçeden ne kadar pay ayrılmalıdır ? Gerçekten işleyen bir sistem nasıl kurulabilir ? Nereye kadar ilerlemek, nerede durmak gerekir ? Doğru ekipman nasıl seçilir? Sisteminizin sizi gerçekten koruduğundan nasıl emin olabilirsiniz?

 

Metodolojiyi biliyorsanız artık elinizdeki projenin şartlarına en uygun çözümleri üretmek, hayata geçirerek etkinlikle sürdürmek ve gelişmelere uyarlamak konularında sorun yaşamayacaksınız demektir.

MODÜL 11

MAĞAZACILIK ve PEREKENDE SEKTÖRÜNDE KAYIP ÖNLEME

(LOSS PREVENTION)

230 slayt ve 3 saat süreli temel eğitim işe alınan her çalışan için kendi kendine işleyen hızlı, ekonomik, bürokrasi yaratmayan, sorunsuz oryantasyon sağlayacak.

 

İçerik

 

 • Müşteri ve çalışanların yol açtığı kayıplarda kullanılan yöntemler.

 •  

 • Psiko-sosyal temeller ve besleyen ortak kültür ile mücadele.

 •  

 • Önleyici uygulamalar ve elektronik sistemler.

 •  

 • Önlemleri etkisiz kılan karşı yöntemler ve başa çıkma yolları.

 •  

 • Akıllı teknolojiler.

 •  

 • Yasalar.

 •  

 • Örnek olaylar.

Farklı işkolları ve  departmanlar için

özelleştirme imkânı

 

Eğitimimiz konunun niteliği itibariyle;

 

 • Yöneticiler

 • Güvenlik çalışanları

 • Personel 

 

İçin özelleştirilmiş içeriklerle birbirlerinden ayrı sunulmaktadır.

 

Doyurucu içerik gelecek talepler doğrultusunda metin ve görseller bazında, ortak çalışma ile markanıza özelleştirilerek kurumsal kimliğinizi güçlendirecektir. Mağazacılığa dair farklı iş kolları için 3 boyutlu çekim platolarımız şimdiden hazır.

 

Eğitim Platformunun kurumsal kimliğiniz ve logonuzu içerir şekilde ile yeniden tasarlanma imkanı bulunmaktadır. Kurumunuzca talep edilen bir takım özel işletme prosedürlerinin de eklenmesi ile tamamen size özelleştirilmiş bir platforma sahip olabilir, bunu İnsan kaynakları süreçlerinin ayrılmaz bir parçası gibi kullanabilirsiniz.

Screenshot_21.jpg
Screenshot_22_edited.jpg

MODÜL 12

KURUM ÇALIŞANLARI İÇİN YANGIN VE YANGINDA ÖNLEYİCİ DAVRANIŞLAR

Screenshot_23.jpg

Doğa üstü seri katiller korku filmlerinin sık kullandığı figürlerdir.

 

Evrenle yaşıt ve ölümsüzdürler.

 

Olmadık yer ve zamanlarda aniden ortaya çıkabilirler.

 

Adeta yokluktan gelirler.

 

Peşinize düştüklerinde kurtulma şansınız çok azdır.

 

Kurbanlarını öldürme yöntemleri çeşitli ve ürkütücüdür.

 

Kazandığınızı düşündüğünüz zamanlarda daha güçlü olarak bir anda doğrulurlar.

 

Sığındığınız bir bölmede kendinizi güvende hissettiğiniz anda bile gözlerinizin önünde

duvardan geçerek karşınıza dikilirler.

 

Onu arkanızda bıraktığınızı düşündüğünüzde aniden önünüzde belirirler.

 

Pozitif bilim çağında yaşayan bizler bu hikayeleri izlerken onların gerçek hayatta olmadıklarını bilmenin rahatlığını yaşarız ama…

 

Tüm bu özelliklere (hatta fazlasına) sahip, canavar bir seri katil gerçekten de aramızda gezmiyor mu?

 

Yangın!

 

Yangın organizasyonunda yer alan ekipler ve düz personel için karma yapıda sunulan yangın eğitimi içerikleri bu yönüyle bir grup için odaklanmayı güçleştiren pek çok ayrıntı barındırırken diğer grup için yetersiz kalabilmektedir. Akademya yaklaşımında eğitimin bu iki kesim için tamamen ayrıştırılması ihtiyacına inanıyoruz. Her iki grubu kapsayan ilk aşamada temel yangın bilgisi çerçevesinde genel farkındalık ve bilinçlendirme amaçlanmalı, ekip mensuplarının katılacağı ikinci aşamada ise ayrıntılara girilmelidir.

 

Bu eğitimi alan personel, en çok arzulanan sonuç olduğu üzere, yangın öncesi – sırası ve sonrasında kendisinden beklenen rolü tereddütsüz, organize bir disiplin ile yerine getirecek, özellikle önlemler konusunda yüksek hassasiyet gösterecektir.

bottom of page