top of page

1-4 EĞİTİM MODÜLLERİ

ARAMA ve KONTROL YÖNTEM VE PROSEDÜRLERİ DERS GRUBU

Screenshot_8.jpg
Screenshot_9.jpg
Screenshot_13.jpg

Özel güvenliğin olayları olmadan önleme misyonu arama ve kontroller alanında tam bir uzmanlaşmayı zorunlu kılar.

 

           Bu modül grubumuzda tüm yönleriyle

 

1.Arama ve Kontrol yöntemleri

           Kişi kontrolleri, Eşya, çanta, bagaj Kontrolleri, Araç Kontrolleri, Mekan Kontrolleri, Posta ve Gönderilerin kontrolü

2.Bombalı Eylemler, Bomba ve patlayıcı mekanizmalar

           IED'ler (İmprovised explosive devices-Ev yapımı bombalı düzenekler, Patlayıcılar, Mekanizmalar, Fünyeler, Gizleme                         Yöntemleri, Bombalı saldırı istatistikleri

eğitimleri bulunur

 

En çağdaş donanımlar bile gerçekte yetersiz ve kusurludurlar.  Kontrolü yapacak olan ekipman değil görevlinin kendisidir. Meslek mensubunun kullanmakta olduğu donanımın yeteneklerinden daha çok zaaflarını çok iyi bilmesi ve onların yetersiz kalacağı noktadan itibaren destekleyici yöntemlerle kendisinin devreye girmesi gerekecektir. Bu noktadaki eğitim boşlukları ise

sıklıkla karşılaşıldığı üzere, ciddi olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir.

 

Temel konular, yöntemlerden daha önemli olmak üzere, özel güvenliğin o kendine özgü mantığı (metodolojisi) ile birlikte işlenmek zorundadır. Takip edecek dersler ortak mantık ve güçlü bağlantıları nedeniyle bu temel altyapının önceden kurulmuş olmasını gerektirmekle kalmaz, onu yepyeni örnek ve yaklaşımlarla destekleyerek güçlendirir.

 

Konuların kendi mantık örgüsü içinde ele alınmasıyla ayrıntıların akılda tutulması çok daha kolaylaşacak, bu yöntemle katılımcılara rutin ve acil durumlarda doğru kararlara hızlıca ulaşmayı sağlayacak zihinsel yeterlilik kazandırılacaktır.

 

 

 

 

 

Screenshot_14.jpg

MODÜL 5 - BASKI ALTINDA HAREKET ve RUTİN

DDD.png
DDD_edited.png

Önleyici güvenliğin başka hiçbir meslekte olmayan “ilginç” bir özelliği vardır. Bu meslekte her gün işinizi yapmazsınız.  Çünkü her gün olay olmaz. Belki yıllarca hatta meslek hayatınızı boyunca ciddi bir olay görmeksizin emekli olabilirsiniz. Kuşkusuz, bu durum en çok istenecek sonuçtur fakat aynı olgunun çok olumsuz bazı mekanizmaları çalıştırmaya başlaya- cağını da görmek zorundayız. Bu konuda eğitilmemiş bir görevli, doğal olarak, meslek hayatının ilk bir iki ayı içinde olay beklentisini kaybedecek ve

“rutine girecektir”. Bunun anlamı hata payının, dolayısıyla da riskin kat kat

artmış olmasıdır.  Rutinle mücadelede eğitimin katkısı önceliklidir.

 

Rutine çok daha az giren, bundan kaçınamadığı zamanlarda otomatik olarak, kısa sürede kendisini toparlayan güvenlik görevlileri... Rutin nasıl kırılır? Görevliyi rutinden çıkarıp hazırlık safhasına sokan etkenler nelerdir? Motivasyon nasıl üst düzeyde tutulabilir? Olay anında verilecek tepki hangi unsurlara bağlıdır? Doğru ve hızlı tepki nasıl verilir? Şok ve panik ile nasıl mücadele edilebilir? Sisteminiz sizi gerçekten koruyor mu? 

MODÜL 6 - MÜŞTERİ ve  ZİYARETÇİ İLİŞKİLERİ

Resim1FF_edited.jpg

Nasıl ki, insanlar arası iletişimde ilk izlenimin ‘’belirleyici’’ hatta kalıcı olduğu bilinmekteyse, insanların kurumlar hakkındaki izlenimlerinin de karşılaştıkları ilk ve son görevliler üzerinden oluştuğu tespit edilmiştir. Her iki noktada

da kimler duruyor dersiniz?

Gerektiğinde kaba kuvvet kullanımı da dahil olmak üzere karşılaşacakları olayların üzerine gitmeleri beklenti ve altyapısı ile eğitilen insanların yıllarca gerçek bir güvenlik sorunu ile karşılaşmaksızın “asıl işleri” olmak üzere halkla ilişkiler gibi hassas ve duyarlı bir alanın içine öylece bırakılmalarının sıkıntıları çok açıktır. Karşı karşıya kaldığı “çift kişilik gerektiren” bu talepler karşısında güvenlik görevlisinin kendi alanına indirgenmiş etkili bir müşteri ilişkileri eğitimi ile donatılmaması düşünülemez.

 

Eğitimimiz konuyla ilgili geniş kapsam içinden güvenlik alanını ilgilendiren “karşılama – yönlendirme – sorun ve şikâyet yönetimi” işlevlerine odaklanmış, çarpıcı örneklerle zenginleştirilmiştir. Bu yönüyle benzersiz olan içeriği halen başka bir kaynakta bulabilmek mümkün değildir.

 

Katılımcıya kişiliğinden kaynaklanan ani tepkiler vermesinin kurum ve kendisi için ne denli tahrip edici sonuçlar doğurabileceği anlatıldıktan sonra zihinsel bir dönüşümden geçmesi gerekebileceği ve buna dair teknikler örneklerle işlenmiştir.

MODÜL 7 - GÜVENLİKTE İLETİŞİM

Resim1VVV.png

İyi iletişim kurabilmek bir çok büyük sorunu daha başlamadan (sıfır maliyet ile) önlemeyi mümkün kılabilecek iken olumsuz iletişimin hiç olmayacak olayları başlatması ve büyüterek içinden çıkılmaz noktalara taşıması da söz konusudur. Abartmıyoruz! Kendi hayatımız… Başkalarının hayatı… İşimiz…Kendilerini daha iyi tanıyan bireylerin başkaları ile etkin iletişim kurmaya başlamaları bireysel başarılarının ve kurumda toplam kalitenin yükselmesi sonucu doğuracaktır.

Kişisel gelişim, ondan veya şundan daha iyi olmak değil, dünden daha iyi olmaktır.

İletişim nedir?

Etkin İletişim, İletişim Türleri, İletişim Engelleri, Savunma Mekanizmaları, İletişimin Yeri, Zamanı, Yöntemi, İletişimin Temel Becerileri, Etkin Dinleme, Olumsuz Alışkanlıklar, Soru Sormak, Kendini Tanıma ve Bireysel Farklılıklar, Psikolojik Tutumlar, Test, Eleştiri Sanatı, Telefon, Telsiz, Yazılı İletişim Kuralları

MODÜL 8 - GÜVENLİKTE BEDEN DİLİ

Screenshot_16.jpg

Özel güvenlik temel eğitiminin ayrılmaz bir parçası olarak

önemle ele alınması gereken konulardan bir diğeri ‘’Beden Dili’’ disiplinidir.

Olayları ‘’olmadan önlemek’’ gibi ilk bakışta imkansız görünen bir misyonu üstlenen güvenlik görevlileri için beden dilini okumak ve onu kullanarak mesaj göndermek hayati önemdedir. 

Kurumlarımızın girişlerinde kontrol noktaları kuruyor ve riskli materyali tespit etmeyi amaçlıyoruz.

Peki eylemcinin kendisi?

Onu nasıl tanımlayabiliriz?

 • İçerik

 • Beden Dili Kavramı ve Sözel Olmayan İletişim

 • İletişim ve Kişilerin Tanımlanmasındaki Rolü

 • Bilim Değil Disiplin

 • Eylemci için Neyi Arıyoruz?

 • Eylemci Şüpheli Belirtileri

 • Acemi ve Profesyonel Eylemci

 • Aktif Seçme ve Önlemler

 • Beden Dilinin Kullanılarak Mesaj Gönderilmesi

 • Uygulamalar

 • Oyunlar

bottom of page