İNTERAKTİF X-RAY CİHAZI OPERATÖRLÜĞÜ EĞİTİMİ

ilk uçak kaçırma öncesinde hiçbir hava alanında arama kontrol noktası oluşumu bulunmamaktaydı ve eline valizini alan hiç kontrol edilmeden uçağa kadar giderdi.

1960’lı yıllarda dünya yeni bir terör eylem türü ile yüz yüze geldi. Hava yolu taşımacılığının ‘’Soft target/Yumuşak hedef’’ olduğunu fark eden gruplar, uçak kaçırma eylemlerine giriştiler. Bu da, tehdit öngörülerini değiştirdi. burada ''Risk Analizi'' konusundan bahsediyoruz. Güvenlik ve önleme kavramları söz konusu olduğunda ''Risk yoksa, Önlem de yoktur'' mantığı benimsenir. Bir tehdit unsurunun olası risk kabul edilip edilmemesinin ön şartı ise aynı ya da benzer bir olayın daha önce ne sıklıkla yaşandığıdır. 1960'lı yıllar öncesinde uçak kaçırma gibi bir olay hiç meydana gelmediği için, böyle bir risk öngörülmüyor ve karşı önlem alınmıyordu. 

1. DERS

4. SAYFA