İNTERAKTİF X-RAY CİHAZI OPERATÖRLÜĞÜ EĞİTİMİ

Bu sorunun da çözülebilmesi için daha sonra Dual Energy cihazlar geliştiildi ve renk analizi yetisi eklendi. Bu sayede belirli maddeleri atom yoğunluklarına göre farklı renklerde görmeye başladık. Bu konuyu  ilerleyen sayfalarda göreceğiz. Geliştirilen bir başka cihaz tipi ise yukarıdaki videoda görüleceği gibi çift X ışını kaynaklı cihazlardı. Bu cihazlarda ışın kaynakları farklı açılara yerleştirildikleri ve cisme farklı açıdan penetre oldukları için, çanta içindeki nesneleri farklı iki açıdan görebilmeye başladık.

1. DERS

10. SAYFA