İNTERAKTİF X-RAY CİHAZI OPERATÖRLÜĞÜ EĞİTİMİ

CİSMİN SİLUETİNE / DIŞ HATLARINA BAKARAK YORUMLAMA

(Açı Problemi)

yandaki tüm slaytları inceleyin

Toplam 7 slayt

Bununla birlikte gözlerimiz bir takım cisimlerin genellikle ve sadece en bilinen açılardan alınan görüntülerine aşinadır. Bu da, normalde çok iyi bildiğimiz bir cismi yanlış açıdan görüyor olmamız ve bu sebeple dış hatlarını tam olarak kafamızdaki imaja oturtamamamız nedeni ile tanıyamamamız sonucunu doğurabilir. Yukarıdaki slaytları ilerleterek inceleyin. değişik açılardan bakıldığında neyin ne kadar farklı görünebileceğini anlayacaksınız.

2. DERS

6. SAYFA