İNTERAKTİF X-RAY CİHAZI OPERATÖRLÜĞÜ EĞİTİMİ

Bomba ve patlayıcıların insan vücuduna etkileri

Yukarıdaki açıklamada görülen bilgiler ışığında diyebiliriz ki güvenlik açısından pek sakıncalı olmayan maddeler bu grupta yBu tür risklere maruz çalışan ya da engel olma sorumluluğunda olan kişilerin Bomba ve patlamanın ne demek olduğu ve özellikle de ne tür yıkıcı etkileri olduğunu çok iyi bilmeleri işlerini ciddiye almaları açısından son derece önemlidir.  Yukarıdaki video bu konuda önemli bir fikir verecektir.

3. DERS

4. SAYFA