İNTERAKTİF X-RAY CİHAZI OPERATÖRLÜĞÜ EĞİTİMİ

CEPHANE

MUHİMMAT- MERMİLER 

FİŞEKLER

Av tüfeği fişekleri-kartuşları

Yivsiz silah cephanesi

Sıkça ve daha ilginci daha serbestçe kullanılan bir diğer cephane tipi de av tüfeği fişekleridir. Yivsiz silahlarda ve av amaçlı kullanılıyor ya da kullanılması gerekiyor olmaları nedeni ile temin edilmeleri kolaydır. Ancak bu kolaylık nedeni ile bir çok terör eylemi ve daha da çok nefret içerikli suçlarda sıklıkla kullanılmışlardır.  Bu tür fişekler yivsiz av tüfeklerinde kullanılırlar ve çekirdek içermezler. çekirdek yerine çeşitli ebatlarda kullanılabilen çelik bilyeler, saçmalar kullanılır. Diğer fişekler gibi kovan kısmı metalden ziyade karton ya da plastikten yapılır. Bu da bu tür cephanenin X-ray de görüntüsünü etkiler. X-ray cihazında kovan kısmı organik olduğu için daha zor seçilir. saçmaların olduğu kısım ve kapsül kısmı opak bir madde olarak görünür ancak kovan net görünmediği için aralarında görsel bütünlük sağlanamayabilir.

4. DERS

13. SAYFA