top of page

İNTERAKTİF X-RAY CİHAZI OPERATÖRLÜĞÜ EĞİTİMİ

sunu%20bannerhg_edited.png

3. DERS 3. SAYFA

BOMBA VE PATLAYICI MEKANİZMALAR

PATLAMA SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN ETKİLER

TAM EKRAN  F11

PLUSECON

H.R. & Security Consultancy

Yukarıdaki videoda patlama anında oluşan etkiler açıklanmaktadır. patlama esnasında çıkan etkiler sırası ile

A-patlamanın ısı etkisi (patlama alanında ısı 3000 dereceye kadar çıkabilir, bu demirin erime derecesinin iki katıdır.)

B-patlamanın Basınç etkisi. patlama anında patlama merkezinden dışa doğru çok büyük bir itme gücü oluşur. bu etki parçalayıcıdır. İtme sonucu uzaklaşmayan cisimler parçalanır ve kırılır. Alandaki hava dahil her şey itilir kalan oksijen ise patlama anında yanar.Bu sebeple patlama alanında çok kısa süreliğine oksijensiz ortam oluşur.

C-Patlamanın parça tesiri / şarapnel etkisi (Patlama anında gerek bomba düzeneğine ait ve gerekse çevredeki sert cisimlerin çok büyük bir hızla etrafa savrulması ve çarptıkları yerde delici etki yaratmalarıdır. Bazı bombalarda teröristler tarafından kitlesel kıyım amaçlı arttırılmasına en çok özen gösterilen etki bu etkidir. bu amaçla bomba düzeneğinin etrafına veya içine çivi, bilya, cam kırıkları, vidalar vs. gibi unsurlar yerleştirebilirler.

bottom of page