top of page
CIT/ ZIRHLI KIYMET NAKLİ EĞİTİMLERİ VE ARAÇ TAKİP UYGULAMALARI
PDF YÜKLE

CIT, yani Cash in Transit adı ile uluslararası terminolojide adlandırılan iş kolu ülkemizde ''Zırhlı Kıymet Nakli'' olarak bilinir. CIT işinde de diğer işlerde olduğu gibi bir takım temel ve özel risk unsurları söz konusudur. sıralaması değişmekle birlikte tüm dünyada CIT işinde öne çıkan riskler aşağıdaki gibidir.

            Seyir anında zırhlı araca silahlı saldırı

            Kaldırım geçişi ya da ATM yüklemesinde silahlı/silahsız saldırı

            Nakit Merkezlerine silahlı saldırı

            Personel kaynaklı kayıplar

Personel kaynaklı kayıpların önlenmesi daha çok efektif İK ve işe alım süreçleri ile ilgilidir. çalışanların uygun kişilik analizinin saptanması, borç ve hesap takibi, Sabıka sicilinin takibi, aidiyetin güçlendirilmesi için gerçekleştirilen çalışmalar vs. gibi.

Yukarıda belirtilen diğer risk unsurlarının önüne geçilebilmesi için uygulanması gereken süreçler ve alınması gereken aksiyonlar üç ayrı boyut ele alınarak düzenlenmelidir. bu üç temel boyut;

           Sistemin personel boyutu

           Sistemin ekipman boyutu

           Sistemin prosedürel boyutu

           Sistemin kalite kontrol ve denetim boyutudur.

her güvenlik sisteminin ilk boyut ve aşamasını oluşturan bilgi toplama ve risk analizi boyutu hal-i hazırda yapılmış olduğu düşünüldüğünden sadece sonraki dört boyuttan bahsedilmiştir.

 

Sistemin ekipman boyutu ile ilgili ihtiyaçlar risk analizine göre şekillenir ve gereken önlemler alınır. (Silahlar, araçlar, alarm ve araç takip sistemleri vs.)

 

Prosedürel boyut risk önleme çabasının en önemli aşamalarından birisidir ve prosedürlerin hem acil hem rutin ortamlar için ayrı ayrı ve detaylı oluşturulması gerekir.

 

Prosedürel boyutta en önemli uygulama eğitim süreçleridir. personelin detaylı olarak hem araç hem silah kullanımı konusunda, detaylı prosedürler konusunda eğitilmeleri gerekir. eğitimler sayesinde baskı altında hareket ve stress yönetimi konularında uzmanlaşmaları gerekir. her silah taşıyan görevlinin bilmesi gereken kanuni haklarını bilmelidirler.

 

PLUSECON Danışmanlık ülkemizdeki bazı değerli CIT firmalarına yukarıda belirtilen konularda ve özellikle eğitim boyutunda birtakım hizmetler vermiş ve vermeye devam etmektedir. PSC tarafından sadece CIT sektörü çalışanları için geliştirilmiş özel eğitimler vasıtası ile personelin güvenlik bilinci arttırılmakta ve iş esnasındaki caydırıcılık faktörü üst seviyelere çekilmektedir. Konu ve hizmetlerimiz ile ilgilenen kurumlar ufuk@pluspsc.com adresinden bizimle bağlantıya geçebilirler.

 

PLUSECON tarafından sağlanan bir diğer hizmet CIT ekiplerinin iş üstünde habersiz denetimi ve araç takip uygulamalarının yapılmasıdır. PSC tarafından hem CIT hem diğer lojistik firmaları için uygulanan bu hizmet konusunda da ilgilenen kurumlar yukarıda belirtilen adresten tarafımızla bağlantıya geçebilirler.



EĞİTİM İÇERİĞİ
Unarmed Combat;  Uzmanlarca Dünyanın en etkili dövüş metodu olarak kabul gören Krav Magen  ve BASS III ile ateşli silah kullanmadan etkisiz kılma yöntemleri kursiyerlere gösterilecektir.

Ateşli silahlar ile mücadele;  Katılımcılara simülatif senaryolar eşliğinde rutin/acil durumlarda ileri seviye uzmanlık gerektiren hızlı karar verme yetisi ve çatışma deneyimleri kazandırılacaktır.

Operasyonel sürüş; Kursiyerlere Operasyonel bir sürüş deneyimi kazandırmak, saldırı durumlarında kaza önleme teknikleri, acil frenler ve riskli bölgeden uzaklaşma teknikleri teorik ve pratik olarak gösterilecektir.

 

Teorik eğitimler: Eğitimler prosedürel anlamda ve teorik olarak da verilebilmektedir. bu anlamda düzenlenecek bir eğitimin süresi beher grup için 2 gündür.

 

      

bottom of page