top of page

Kurumsal X-Ray operatörlüğü eğitimi tanıtım metni-indir

X-RAY OPERATÖRLÜĞÜ EĞİTİMİ

Uzaktan-İnteraktif X-Ray operatörlüğü eğitimi tanıtım metni-indir

X-RAY DEVICE OPERATORS TRAINING

Online Uzaktan-İnteraktif X-Ray operatörlüğü eğitimi sayfası için tıklayın

X-ray operatörlüğü eğitimi


Programımız X-Ray Operatörleri için hazırlanmış tümel, bilgisayar destekli bir multimedia sistemidir. Programın gelişimi, havacılık güvenliği konusunda elde edilen geçmiş yıllara ait tecrübelerin yoğunlaştığı, pedagojik, didaktik ve teknolojik faktörleri göz ardı etmeyen bir düşünce ile yapılmıştır.

Seminer sınıf düzeninde, PC projektör yardımı ile, binlerce x-ray imajını, patlayıcı madde, bomba, silah, kesici ve tehlikeli maddeleri tanıtan tam bir multimedia yapısındadır.

A. X-ray cihazı operatörlüğü eğitim semineri konu başlıklarımız aşağıda sunulmaktadır. Eğitim X-ray operatörünün aynı zamanda güvenlik bilincinin geliştirilmesi amacı ile iki aşamada planlanmıştır. Bu sebeple X-ray operatörlüğü eğitimi konularının ardına, kişileri arama kontrol konusunda daha yetkin kılabilmek için gerekli olan ‘’Beden dili’’ ve ‘’şüpheli belirtiler konuları da müfredata eklenmiştir.

1. X-ray operasyonuna giriş


• X-ray teknolojisinin gelişim süreç ve nedenleri
• X-ray cihazlarının tanıtımı, Kullanım alanları ve amaçları
• Radyasyon emniyeti

 

2. X-ray cihazında inceleme teknikleri
• Giriş
• İnceleme teknikleri
•  Dış hatlara göre
•  Maddenin türüne göre
•  Maddenin yoğunluğuna göre
•  Maddenin ağırlığına göre
•  Maddenin ekran rengine göre
•  Değişik açıların kullanımı

3. Günlük yaşamda karşılaşılabilecek nesneleri tanıma
• Elektrikli aletler, Kıyafetler, Yiyecek maddeleri, değişik ambalajlar, Kozmetik ürünleri, Şahsi aksesuarlar

4. Tehdit unsurlarını tanıma-silahlar ve tehlikeli maddeler
• Ateşli silahlar
• El bombaları
• Kesici aletler
• Tehlikeli maddeler
• Özet

5. Tehdit unsurları-örnekleri inceleme

6. Tehdit unsurları-patlayıcı maddeler bilgisi
• Giriş açıklaması
• El yapımı bomba düzenekleri
• Patlamanın tanımı
• Patlayıcı maddeler
• Fünyeler
• Mekanizmalar
• Saldırı istatistikleri
• Özet

7. Patlayıcı düzenekler ve gizleme metotları
• Gizleme metotları
• Tanıma ve tespit ilgili durum prosedürü
• Tespit anı ile ilgili durum prosedürleri
• Temiz çantalar
• Şüpheli çanta ve ilgili prosedürler.
• Tehdit unsuru tespiti ve ilgili prosedür
• Patlayıcı düzenek görüntülerini inceleme

8. Şüpheli cisimleri elle arama yöntemleri,   

         
9. İnteraktif sınav


10. Ek bilinçlendirme konuları

10.1. BEDEN DİLİ   

  
  Beden dili kavramı
• Beden dili – Sözel dil ilişkisi
• Açık ve kapalı pozisyonlar
• Beden Dili Teorisi Kullanılarak Şüpheli Şahısların Tespiti
• Görünüş ve Davranıştaki Şüpheli Belirtiler ve Bunların Çözümlenmesi
• Beden dili yolu ile caydırıcılık faktörünün oluşturulması
• Aktif Seçim
• Eşgal tarifi yöntemleri
• Sınıf içi simülasyonlar – Case studies
    
10.2. BASKI ALTINDA HAREKET  ve ŞÜPHELİ BELİRTİLER
 
• “Rutin”  Kavramı ve Güvenlik Mesleğinde Rutin’in Sebep Olduğu Sorunlar
• Rutini Aşma ve Motivasyonu Yüksek Tutma Yöntemleri.
• Bir Acil  Durumdaki ani tepkiler
• Gizlilik ve ketumiyet ilkesi
• Şok ve Paniğin önüne geçme yöntemleri
• Kişiler, Araçlar, Çanta ve Paketler, Bölgelerdeki Şüpheli Belirtiler, Bunları Tespit Yöntemleri.
• Bu Şüpheli Belirtileri Çözme Yöntemleri.
• Görmek ve bakmak ayrımı

                                                                   X-ray operat0rs training

Our program is a universal, computer-aided multimedia system for X-Ray Operators. The development of the program was based on an idea that did not ignore the pedagogical, didactic and technological factors that concentrated on past years experiences in aviation security.

 

 

 

The seminar is a complete multimedia presentation in classroom, with the help of a PC projector, introducing thousands of x-ray images, explosives, firearms, IED's, weapons, sharp objects and hazardous items.

 


A. Our X-ray machine operation training seminar topics are presented below. Training The X-ray operator is also planned in two phases with the objective of developing safety awareness at the same time. For this reason, beside the subjects of X-ray operation,  the subjects of "body language" and "suspicious symptoms" are added into the program which are necessary to make people more competent in search & control mission.

 

 

1. Introduction to X-ray operation


• The development process and reasons of X-ray technology
• Introduction to X-ray devices information, Usage and purposes
• Radiation safety

 


2. X-ray examination techniques


• Entrance
• Examination techniques
• According to external lines
• According to the material
• According to the density of the material
• According to the weight of the material
• According to the display color of the material
• Use of different angles


3. Recognizing objects that can be encountered in everyday life
• Electrical appliances, Clothing, Food items, Different packaging, Cosmetic products, Personal accessories

 


4. Recognizing threats-weapons and dangerous materials
• Firearms
• Grenades
• Sharp objects
• Dangerous materials
• Summary

 

 


5. Examining threat elements - examples


6. Threat elements - explosive devices information
• Introduction description
• IED's
• Description of explosion
• Explosive substances
• Fuses
• Mechanisms
• Attack statistics (Modus Operandi)
• Summary

 

 

 


7. Explosive devices and concealment methods
• Concealment methods
• Related procedure in case of recognition and detection threats
• Procedures for the detection moment
• Clean bags
• Suspicious bags and related procedures.
• Threat component detection and related procedure
• Examination of explosive device images


8. Manual search methods for suspicious objects,


9. Interactive examination


10. Additional awareness issues


10.1BODY LANGUAGE


Body language concept
• Body language - Verbal language relation
• Open and closed positions
• Detection of suspects by using body language theory
• Suspicious signs in appearances and behaviors
• Establishment of deterrence factor through body language
• Active selection method
• appearance recipe methods
• In-class simulations - Case studies

10.2. ACTING UNDER PRESSURE & SUPICIOUS SIGNS

• "Routine" Concept and the Problems caused by  working in Routine
• ways to overcome routine and keeping the motivation high
• Sudden reactions in an Emergency
• Privacy and confidentiality principle
• How to avoid shock and panic 
• Suspicious signs on people, vehicles, Bags and Packages, Suspicious signs in the areas,       Detection methods of These.
• How to deal with suspicious signs
• The difference between seeing and looking

bottom of page