Image by Sebastian Ervi
Konser ve organizasyonlarda güvenlik danışmanlığı ve güvenlik yönetimi

 

 

PLUSECON Security Consultancy vermekte olduğu danışmanlık hizmetleri kapsamında Organizasyon güvenliği kapsamında da faaliyet göstermektedir. Son zamanda ülkemizde de yaygın bir şekilde gerçekleştirilen özellikle Müzik Festivalleri ve Konser organizasyonlarında organizasyon sahipleri ile yapılan sözleşmeler gereği tüm organizasyonun güvenlik yönetimi hakkında danışmanlık ve yönetim desteği sağlamaktadır.

 

Her organizasyon kendi içerisinde farklı boyutta ele alınması gereken bir çalışmadır. Organizasyonda başı çeken kişi, sanatçı ya da grupların niteliği ve imajı, organizasyon alanı, hedef seyirci kitlesi ve sayısı vs. gibi unsurlar uygulanması ve kullanılması gereken güvenlik yöntemlerini doğrudan etkiler.

 

Her bir organizasyon mutlaka üç fazda ele alınmalı ve güvenlik planı organizasyon öncesinden buna göre hazırlanmalıdır. Bu aşamalar,

 

        Organizasyon başlangıç saati öncesi ve seyirci kabulü,

        Organizasyon anı,

        Organizasyon bitimi ve alan tahliyesi, Gibi aşamalardır.

 

Hazırlanacak güvenlik planında mutlaka bu üç faz yer alır ve kullanılacak insan gücünün belirlenmesi bu plana göre yapılır. Sistematik olarak hazırlanan bir plan müşterimiz konumundaki organizasyon firması yetkililerine fayda maliyet dengesi uyarınca önemli kazançlar getirecektir. Plansız bir insan gücü kullanımı gereksiz ve boşa harcanan maliyet anlamındadır. Çalışma süreci mutlaka gerçekleştirilecek detaylı toplantılar ve kurumumuza aktarılacak bilgi sonrası gerçekleştireceğimiz keşif çalışması ve hazırlanacak güvenlik planı ve risk analizi ile başlamalıdır. Organizasyon boyunca PSC danışmanları sürekli ve kesintisiz Güvenlik Sistem ve Personel Yönetimi desteği verecektir. Acil durum danışmanlarımız her organizasyonun üçüncü aşaması olan organizasyon bitişi ve alan tahliyesi konusunu organizasyon öncesinde büyük bir titizlikle planlar.

Security consulting and security management in concerts and organizations


 

PLUSECON Security Consultancy also operates under the scope of organization security within the scope of consulting services provided. Lastly, we also provide consultancy and management support for the security management of the whole organization, especially in Music Festivals and Concert Organizations, which are held widely in our country as well as the agreements made with the organizational owners.

Every organization is a work that needs to be handled in different dimensions within itself. The nature and image of the individual, the artist, the groups, the organizational space, the target audiences, etc. And directly affect the security methods that must be used.

Each organization must be dealt within three phases and the security plan must be prepared accordingly before the organization. These stages,

      Before the start of the organization and acceptance of the audience,
      The moment of organization,
      End of organization and field evacuation, As stages.

These three phases are absolutely included in the security plan to be prepared and the determination of the human power to be used is made according to this plan. A systematically prepared plan will bring significant benefits to the client firm's organizational firm in accordance with the cost-benefit balance. Using an unplanned human power means unnecessary and wasted cost. The work process must begin with detailed meetings to be carried out and a discovery work to be carried out after the information to be transferred to our institution and a security plan and risk analysis to be prepared. PSC consultants throughout the organization will provide continuous and uninterrupted Security System and Personnel Management support. Our emergency advisors plan the third stage of each event with great care in the event of organizational termination and field evacuation.

Screenshot_5.jpg