top of page
araç ayna.jpg

KARAYOLU TAŞIMACILIĞI ARAÇ TAKİP, YOL İZLEME ve DENETİM HİZMETLERİ

Karayolu taşımacılığında birçok değişik sektörde faaliyet göstermekte olan çok sayıda profesyonel jojistik firması yurt içi ve dışına hizmet vermektedir. Bu yelpaze akaryakıt taşıma işinden tutun da, zırhlı araçlarla kıymet nakli işine, frigorofik taşımadan zehirli atıkların taşınması ve işine kadar uzanabilir.

 

Her sektörde olduğu gibi lojistik sektöründe de sektör özelliklerinden kaynaklanan belirli riskler bulunmaktadır. bunun yanı sıra taşınan meta, mal ve ürünün cinsine göre bu riskler kurumların kendi içerisinde de risk çeşitlenmelerine yol açmaktadır.

 

Kurumları bekleyen bu riskler ana başlıklar halinde,

 

Kurumsal imaja yönelik riskler,

Kazalar, can ve mal kayıpları,

Dış kaynaklı kayıplar,,

İç kaynaklı kayıplar,

 

olarak özetlenebilir.

 

Lojistik firmaları tabi ki bu tür risklerin çoğunun farkındadır ve bunları engellemek için gerek teknik gerekse prosedürel her türlü önlemi almaya çalışmaktadırlar. ancak kurumların atladığı düşünülen en önemli aşama kalite kontrol ve denetim aşamasıdır.

 

Gerekli teknik ihtiyaçların tamamlanması, eğitimlerin yapılması, uygulama prosedürlerinin oluşturulması sadece iyi ve efektif bir sistem oluşturulması açısından yeterli girişimlerdir. oysa oluşturulan efektif sistemin en iyi şekilde işleyişini sağlayan aşama ''Kalite kontrol ve Denetim''  aşamasıdır.

 

Firmalar iş üstü ve güzergah boyu denetimlerini genel olarak ve sadece online GPS ve Tracking sistemleri ile yürütmeye çalışmaktadırlar. bu tür teknik takipler denetimi yapan yöneticilere araçlar hakkında güzegah, hız ihlali, lokasyon, zamanlama vs. gibi konularda fikir verebilmekte ve kayıtlar oluşturulabilmesini sağlayabilmektedir ancak araç sürücülerinden kaynaklanan kasıtlı ya da kasıtsız beşeri hatalar ya da ihlallerin tespitinde pek işe yaramamaktadır. taşımacılık süre ve zamanlaması konusundaki insiyatifin araç sürücüsüne bırakıldığı sistemler bu tür açıklar, ihlaller ve çıkar sağlayıcı menfi uygulamalara daha çok ortam yaratmaktadır.

 

Karayolu taşımacılığı araç takip ve denetimleri PLUSECON tarafından uzun süredir birtakım değerli lojistik firmalarına vermiş ve vermekte olduğu bir hizmettir.

Bu hizmet uyarınca araçlar, kurumla gerçekleştirilen sözleşme maddeleri ve beklentiler uyarınca güzergah boyu araç izlemelerine ve habersiz denetimlere tabi tutulur. yapılan izleme ve denetimler trafik ihlallerinden, prosedür ihlallerine, çıkar sağlama amaçlı personel zafiyetleri tespite kadar değişik amaçlar gütmektedir. izlemeler bire bir fark edilmeden güzergah boyu takipleri şeklinde gerçekleştirilir ve şoförlerin güzergah boyundaki her tür konaklamasındaki uygulamaları takip edilir. mümkün olduğunca denetim ve izleme esnasında görüntü ve ses kaydı alınmasına özen gösterilir.

arac-takip-sistemi.jpg

ROAD TRANSPORTATION  TRACKING, ROAD MONITORING, VEHİCLE AUDIT SERVICES

A large number of professional jojistik companies operating in many different sectors in road transport serve domestic and international markets. This service area can range from petroleum transportation to mercantile transport, to transportation of toxic waste from refrigerated transportation, and to business.

As it is in every sector, there are certain risks in the logistics sector that arise from sector characteristics. Besides these, according to the type of commodities, goods and products carried, these risks lead to risk diversification within the institutions themselves.

These risks, which are waiting for the institutions,

Risks to corporate image,
Accidents, loss of life and property,
Outsourced losses,
Internal losses,

.

Logistics companies, of course, are aware of most of these risks and are trying to take all kinds of technical and procedural measures to prevent them. But the most important step that institutions are expected to miss is the quality control and audit phase. Completion of the necessary technical requirements, training and implementation procedures are just enough to establish a good and effective system. Whereas the stage that provides the best functioning of the effective system created is the stage of "Quality Control and Supervision".

Firms are trying to make controls and tracking in general and only with online GPS and Tracking systems. these sysyems may provide the auditors or managers the datas about Speeding, speed, location, timing etc. about the vehicles. But it does not help much in the detection of intentional or unintentional human errors or violations resulting from vehicle drivers. Systems in which the initiative in terms of transport time and timing is left to the driver of the vehicle creates more environment for such exploits, violations and benefits-based sanctions.

Onroad realtime tracking and direct follow up services are the services provided by PLUSECON to long-term value-added logistics companies.


In accordance with this service, the vehicles are subject to vehicle monitoring and unannounced inspections along the route according to the contractual arrangements and expectations made by the institution. Monitoring and inspections are aimed at various purposes ranging from traffic violations, procedural violations, to defects in personnel to make a profit. Follow-ups are carried out on a track-by-track basis without any notice, and the applications of any type of accommodation on the route of the driver are followed. As much as possible to ensure that images and sound recordings are taken during inspection and monitoring.

bottom of page