top of page

​​

PLUSECON TEMEL GÜVENLİK EĞİTİM PROGRAMI

 

 (2 Günlük)

 

Eğitim programı Multi-Media tekniklerin kullanımı ile görsel yöntemle işlenmektedir. PLUSECON eğitim programının tümü profesyonel Power Point sunumları şeklinde hazırlanmış olup tüm konular içerdikleri yüzlerce film, grafik ve fotoğraflar sayesinde görsel işitsel öğrenme tekniğini en iyi şekilde karşılayacak düzeyde tasarlanmıştır. Görsel işitsel metodun yanı sıra sınıf içi simülasyon çalışmaları, case studies ve  dramatizasyon teknikleri de uygulanmaktadır. Amaçlanan programda katılımcıların en üst düzeyde derse katılımlarının sağlanması esastır. Ertesi gün gerçekleştirilecek simülasyon eğitimde katılımcılar teorik eğitimde gördükleri konuları bire bir günlük iş ortamında test etme fırsatı yaşayacaklardır. Simülasyon (Tatbikat) eğitiminin amacı yaparak yaşayarak öğrenme ilkesinin hayata geçirilmesidir.

 

                 

Güvenlik eğitim konuları tanıtım metni-indir

​​                  MOTİVASYON VE GÜVENLİĞE GİRİŞ                           

              Personele “Güvenlik Profesyoneli” kimliğinin kazandırılması

·            Risk analiz Yöntemleri ve kurum risklerinin belirlenmesi

·            Modus Operandi kavramı (Suç istatistikleri, ve bunların güvenlik sistemlerinde kullanımı)

·            Güvenlik Sisteminin 5 elementi

·            Bilgi toplama, Personel, Araç gereçler, Prosedürler

·                   Rutin prosedürler, Acil durum prosedürleri

·            Kalite kontrol ve denetim

·                  Eğitim, Denetim, Driller , Simülasyon ve tatbikatlar

                                       

           PATLAYICI DÜZENEKLER İLE İLGİLİ PROSEDÜREL UYGULAMALAR– GEÇMİŞ İSTATİSTİKLER                Bomba, Türleri, Yapısı, İşleyişi

·            Patlayıcı düzeneğin tespit edilebilmesi, önleyici tedbirler

·            Araç ve paketlerde şüpheli belirtiler

·            Şüpheli paket ve araç tespitindeki prosedürel uygulamalar

·            Tahliye yöntemleri

 

            BEDEN DİLİ                                                                  

·            Beden dili – Sözel dil ilişkisi

·            Açık ve kapalı pozisyonlar

·            Beden Dili Teorisi Kullanılarak Şüpheli Şahısların Tespiti

·            Görünüş ve  Davranıştaki Şüpheli Belirtiler 

·            Beden dili yolu ile caydırıcılık faktörünün oluşturulması

·            Aktif Seçim, Eşkal tarifi yöntemleri

·            Sınıf içi simülasyonlar – Case studies

             BASKI ALTINDA HAREKET  ve ŞÜPHELİ BELİRTİLER

            ·“Rutin”  Kavramı ve Rutin’in Sebep Olduğu Sorunlar

·            Rutini Aşma ve Motivasyonu Yüksek Tutma Yöntemleri.

·            Bir Acil  Durumdaki ani tepkiler, Şok ve Paniğin önüne geçme yöntemleri

·            Gizlilik ve ketumiyet ilkesi

·            Acil bir durumda karar verme süreçleri

·            Kavrama, Tercihler,  Karar verme, Uygulama

·            Uygulamanın takibi ve gözden geçirme

 ·           Suçun unsurları (Kişisel özellikler, menfaat, Fırsat)

·            Kişiler, Araçlar, Çanta ve Paketler, Bölgelerdeki Şüpheli Belirtiler, 

            Görmek ve bakmak ayrımı

      

​        GÜVENLİK PERSONELİ İÇİN SOSYAL İLİŞKİLER

                                   

·            Temel iletişim becerileri

·            ‘’İlk izlenim’’ kavramının önemi

·            Güvenlik görevlisinin ‘’Vitrin’’ görevi

·            Müşterilere karşı davranış ve hitabet tarzları

·            Sorunlu müşterilere karşı davranış ve hitabet tarzları.

·            Gruplara hitabet ve davranış tarzları.

               

   TERÖR VE TERÖR ÖRGÜTLERİ

 

      Terör ve Terörist

·                Terör

·                Terörist

·                Teröre kaynak olan motivasyonlar

      Türkiye’ de Terör, Taktikleri ve Terörist Profili

      Türkiye aleyhine faaliyet gösteren terör örgütler

·                İslamcı-Sağ terör örgütleri

·                Sol terör örgütleri

·         Modus operandi (Saldırı  taktikleri)

   ARAMA VE KONTROL YÖNTEMLER

 

Hangi alanlarda arama yapılır

·        İnsanların aranması

·        Eşyaların aranması

·        Posta kontrolü

·        Malzeme kontrolü        

·        Mekân kontrolü

·        Araçların kontrolü

·        Arama kontrol noktası oluşumu

Ne ile arama yapılır

Muafiyet sınırı

Personel ziyaretçi ayrımı

Bir ihbar halinde yapılacaklar

 

​ 

bottom of page