PETROL VE PETROKİMYA ENDÜSTRİ TESİSLERİ GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI

PETROL VE PETROKİMYA ENDÜSTRİ TESİSLERİ GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI

Şirketimiz danışmanları tarafından ülkemizdeki petrol endüstrisi alanında faliyet gösteren bazı önemli kurumlarımıza ve aynı şekilde Petrokimya endüstrisinde faaliyet gösteren önemli kuruluşlara güvenlik danışmanlığı desteği verilmiştir. destek ve danışmanlık hizmetlerimiz aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Petrol endüstrisi tesisleri bölge müdürlükleri,

 • Petrol endüstrisi üretim ve pompalama tesisleri

 • Petrol endüstrisi arama ve sondaj alanları güvenliği

 • Petrol endüstrisi boru hatları ve araçlarla ürün sevkiyatı güvenliği

 • Petrol endüstrisi loss prevention desteği

 • Petrol endüstrisi doğalgaz üretim ve depolama sahaları güvenliği

 • Petrol endüstri tesisleri elektronik, personel ve prosedürel yapılanma desteği

 • Petrokimya endüstrisi tesis güvenliği danışmanlığı

 • Petrokimya endüstrisi tesisleri güvenlik eğitimi danışmanlığı

 • Akaryakıt istasyonları güvenlik danışmanlığı

 • Akaryakıt, diğer petrokimya ürünleri ve madeni yağ karayolu taşımacılığı denetimleri

OIL AND PETROCHEMISTRY INDUSTRIAL PLANTS SECURITY CONSULTANCY

Our consultants have provided support to some important institutions operating in the petroleum industry in our country, as well as security counseling to key organizations operating in the petrochemical industry. our support and consultancy services can be listed as follows.

Petroleum industry facilities regional directorates,

Petroleum industry production and pumping plants

Petroleum industry search and safety of drilling areas

Petroleum industry pipeline and safety of product shipment with vehicles

Petroleum industry support for loss prevention

Petroleum industry safety of natural gas production and storage

Petroleum industry facilities support for electronic, personnel and procedural structuring

Petrochemical industry facility safety consultancy

Petrochemical industry facilities safety training consultancy

Security consultants for gas stations

Fuel, other petrochemical products and lube oil road transport inspections