KAYIP ÖNLEME KONSEPT VE EĞİTİM

 Perakendecilik Sektöründe faaliyet gösteren kurumlar için risk minimizasyon/kayıp önleme programı.

 

 PLUSECON Security Consultancy perakendecilik sektöründe faaliyet göstermekte olan kurumların yangın, terör saldırıları vs. gibi bir takım risklerinin önlenmesinde etkin danışmanlık programlarına sahip olduğu gibi, bu tür kurumların en önemli riskleri arasında yer alan kayıpların ‘’losses’’ minimizasyonu konusunda da etkin programlar geliştirmiştir.

PLUSECON Loss Prevention  konsepti ilk etapta kurum içinde gerçekleştirilecek bir keşif çalışması akabinde gereken kapsamlı güvenlik araştırması raporunun sunumu, belirlenen ve kurumca uygulanan konsept uyarınca gereken kayıp önleme prosedürlerinin hazırlanması, gereken caydırıcılık unsurunun sağlanması amacı ile kurum personelinin gereken konsept uyarınca eğitimi, sonrasında, eğitilmiş personelin denetim, drill ve simülasyon çalışmaları uyarınca kontrol altında tutulmasına yöneliktir.

 Kayıplar öncelikli olarak ‘’personel hırsızlıklarından kaynaklanan kayıplar’’ ve ‘’Dış kaynaklı raf hırsızlıklarından kaynaklanan kayıplar’’ olarak iki ayrı kategoride ele alınır. Personel hırsızlıklarından kaynaklanan kayıpların önlenmesi amacı ile yönetim ve güvenlik personelinin yoğun çabalarını gerektiren bir güvenlik yapılanması PSC tarafından belirlenir ve kurum yönetiminin onayına sunulur. 

 

PLUSECON kayıp önlemi konsepti, kayıp önleme sorumluluğunu sadece güvenlik elemanlarının sırtına bırakılmayıp, tüm mağaza sivil personelini bu sürece dâhil etmeyi amaçlar. Kanunların yetersizliği uyarınca kasa çıkışında hırsızlık olayı tespitinin kurumu birçok zorluk içine soktuğu, kişilerin suçlanmasında zorluklar yaşandığı, şikâyetçi olunan kişinin genelde ağır bir ceza almadığı, yanlışlıkla suçlanan kişilerle ilgili olarak tazminat davaları ile karşı karşıya kalındığı, arama kontrol konusunda yeterli yetkilere sahip olunmaması gibi örnekler kayıp önleme çabasının sadece kasa çıkışlarında kontrolünün yetersiz olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır.

 

PLUSECON kayıp önleme konseptinde tüm mağaza personeli caydırıcılık ve kurum menfaatlerini sahiplenme konusunda kayıp önleme sürecine dâhil edilir ve kurum caydırıcılığının arttırılması yolu ile ‘’hırsız yakalama’’ değil ‘’hırsızlığın oluşmasını engelleme’’ amaçlanır.

 

Belirtilen konsept her mağaza çalışanının bu amaç için hazırlanmış PSC eğitim programından geçmesini gerektirmektedir. Teorik eğitimler sonrasında, mağazalarının kapalı olduğu saatlerde ve tüm kurum çalışanlarının katılımı ile gerçekleştirilecek olan Tatbikat/Simülasyon eğitimleri alınan eğitimi ve kazançlarını test etmeye yönelik olacak, yaparak-yaşayarak öğrenme ilkesi hayata geçirildiği için eğitimden elde edilen sonuç daha gerçekçi olacaktır. Belirtilen simülasyon eğitimleri sayesinde personel;​
 

 Hırsızlık taktik ve tekniklerini görecek,

 ‘’Çalma’’ hissini birebir yaşayıp bunun kişi üzerindeki baskısını hissedecek,

 Baskıdan doğan adrenalinin beden diline nasıl yansıdığını görecek,

 Beden dillerini nasıl caydırıcı amaçlı kullanabileceklerini görecek,

 Kasa çıkışlarında alınabilecek önlemleri görecek,

 Kendisini karşı tarafın yerine koyup empati yapma imkanı bulacak,

 Yanlış müdahalelerin ne sonuçlar doğurabileceğini görecek,

 

En önemlisi,

  Eğlenceli bir eğitim seansı yaşayacaktır.

​​​​​​​​​PLUSECON uzmanları söz konusu konsept ve eğitim çalışmalarını Türkiye’de birçok büyük ölçekli perakendeci kurumda uygulamış ve son derece olumlu geri dönüşler alınmıştır. Söz konusu programı yurt içi ve dışında bir çok perakendeci kuruluşa uygulayan ve etkin sonuçlar alan yönetici ve danışanlarımızın şahsi referansları aşağıdadır.  
 

TANSAŞ

MARKS & SPENCER

HARWEY NİCHOLS / İSTANBUL

YKM GALLERİA

TOYS'R US

LOUIS VUITTON

BANTAŞ NAKİT ve  KIYMETLİ MAL TAŞIMA

 

Retail Risk minimization / loss prevention program for institutions operating in the sector

PLUSECON Security Consultancy is a company that operates in the retail sector, which has specific and effective consultancy solutions for the risks such as fire, terror etc. and as well as the risk of loses. PSC have developed effective loss prevention programs for the minimization of these risks.

 

 

PLUSECON loss prevention concept starts with a comprehensive security survey within the whole institution in order to be able to detect and predict posiible specific risks which the institution can face. than it continues with the service of preparing and effective security system in order to control the loses. Preparing the effectice routine and emergency procedures for the client is another step of the whole service. finally the last step is to train the personnel in order to make them capable to be used as deterrence effects of the system. they are trained by in-class training sessions and by simulations.


Losses are categorised as two main categories like ''losses by employee theft' 'and' 'losses by client theft'  these two separate risk factors are handled seperately by PSC and two different systems are developed. personnel theft is a more important risk factor comparing with the client theft. developed security system are presented to the management of the institution and waited to be confirmed. 

PLUSECON loss prevention concept, aims to prevent the loss prevention responsibility from being put on the shoulders of security personnel and to include all store civilian personnel in this process. According to the inadequacy of the law, the case of the theft at the exit of the house has many difficulties, such as difficulties in accusing the persons, the complainant generally does not receive heavy penalties, the compensation cases are confronted with the mistakenly accused persons, It is clear that the prevention effort is insufficient to control only the case outputs.

 

PLUSECON loss prevention concepts aims to use all the store personnel as the elements of deternce and tries to prevent the theft instead of catching the thieves.

The stated concept requires each store employee to pass the PSC training program designed for this purpose. After the theoretical training, during the hours that the store is closed all the staff are invited to the store and simulation training is implemented. by this way personnel are forced to gain live & learn technique. Through the simulation training sessions, the personnel;

 Will see theft tactics and techniques,
 will experience the feeling of '' playing '' individually and feel the pressure on the person,
 will see how the adrenalin because of pressure is reflected in the body language,
 see how they can use their language as a deterrent effect.
 Take precautions to be taken in case outlets,
 He / she will be able to put himself / herself in place and empathize,
 will see what the wrong interventions can have,

Most important,
 Will have a fun educational session.

PLUSECON specialists have implemented such concept and training studies in many large-scale retailer institutions in Turkey and have received very positive feedbacks. The following are the personal references of our managers and clients who have implemented the program on many retailers' organizations in Turkey and abroad and have achieved effective results.

TANSAŞ

MARKS & SPENCER

HARWEY NİCHOLS / İSTANBUL

YKM GALLERİA

TOYS'R US

LOUIS VUITTON

BANTAŞ CIT