top of page

Perakendecilik Sektöründe faaliyet gösteren kurumlar için risk minimizasyon/kayıp önleme programı.

 

PLUSECON Security Consultancy perakendecilik sektöründe faaliyet göstermekte olan kurumların yangın, terör saldırıları vs. gibi bir takım risklerinin önlenmesinde etkin danışmanlık programlarına sahip olduğu gibi, bu tür kurumların en önemli riskleri arasında yer alan kayıpların ‘’losses’’ minimizasyonu konusunda da etkin programlar geliştirmiştir.

PLUSECON Loss Prevention  konsepti ilk etapta kurum içinde gerçekleştirilecek bir keşif çalışması akabinde gereken kapsamlı güvenlik araştırması raporunun sunumu, belirlenen ve kurumca uygulanan konsept uyarınca gereken kayıp önleme prosedürlerinin hazırlanması, gereken caydırıcılık unsurunun sağlanması amacı ile kurum personelinin gereken konsept uyarınca eğitimi, sonrasında, eğitilmiş personelin denetim, drill ve simülasyon çalışmaları uyarınca kontrol altında tutulmasına yöneliktir.

 Kayıplar öncelikli olarak ‘’personel hırsızlıklarından kaynaklanan kayıplar’’ ve ‘’Dış kaynaklı raf hırsızlıklarından kaynaklanan kayıplar’’ olarak iki ayrı kategoride ele alınır. Personel hırsızlıklarından kaynaklanan kayıpların önlenmesi amacı ile yönetim ve güvenlik personelinin yoğun çabalarını gerektiren bir güvenlik yapılanması PSC tarafından belirlenir ve kurum yönetiminin onayına sunulur. 

 

PLUSECON kayıp önlemi konsepti, kayıp önleme sorumluluğunu sadece güvenlik elemanlarının sırtına bırakılmayıp, tüm mağaza sivil personelini bu sürece dâhil etmeyi amaçlar. Kanunların yetersizliği uyarınca kasa çıkışında hırsızlık olayı tespitinin kurumu birçok zorluk içine soktuğu, kişilerin suçlanmasında zorluklar yaşandığı, şikâyetçi olunan kişinin genelde ağır bir ceza almadığı, yanlışlıkla suçlanan kişilerle ilgili olarak tazminat davaları ile karşı karşıya kalındığı, arama kontrol konusunda yeterli yetkilere sahip olunmaması gibi örnekler kayıp önleme çabasının sadece kasa çıkışlarında kontrolünün yetersiz olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır.

 

PLUSECON kayıp önleme konseptinde tüm mağaza personeli caydırıcılık ve kurum menfaatlerini sahiplenme konusunda kayıp önleme sürecine dâhil edilir ve kurum caydırıcılığının arttırılması yolu ile ‘’hırsız yakalama’’ değil ‘’hırsızlığın oluşmasını engelleme’’ amaçlanır.

 

 

Belirtilen konsept her mağaza çalışanının bu amaç için hazırlanmış PSC eğitim programından geçmesini gerektirmektedir. Teorik eğitimler sonrasında, mağazalarının kapalı olduğu saatlerde ve tüm kurum çalışanlarının katılımı ile gerçekleştirilecek olan Tatbikat/Simülasyon eğitimleri alınan eğitimi ve kazançlarını test etmeye yönelik olacak, yaparak-yaşayarak öğrenme ilkesi hayata geçirildiği için eğitimden elde edilen sonuç daha gerçekçi olacaktır. Belirtilen simülasyon eğitimleri sayesinde personel;​
 

 Hırsızlık taktik ve tekniklerini görecek,

 ‘’Çalma’’ hissini birebir yaşayıp bunun kişi üzerindeki baskısını hissedecek,

 Baskıdan doğan adrenalinin beden diline nasıl yansıdığını görecek,

 Beden dillerini nasıl caydırıcı amaçlı kullanabileceklerini görecek,

 Kasa çıkışlarında alınabilecek önlemleri görecek,

 Kendisini karşı tarafın yerine koyup empati yapma imkanı bulacak,

 Yanlış müdahalelerin ne sonuçlar doğurabileceğini görecek,

 

En önemlisi,

  Eğlenceli bir eğitim seansı yaşayacaktır.

​​​​​​​​​PLUSECON uzmanları söz konusu konsept ve eğitim çalışmalarını Türkiye’de birçok büyük ölçekli perakendeci kurumda uygulamış ve son derece olumlu geri dönüşler alınmıştır. Söz konusu programı yurt içi ve dışında bir çok perakendeci kuruluşa uygulayan ve etkin sonuçlar alan yönetici ve danışanlarımızın şahsi referansları aşağıdadır.
 

TANSAŞ

MARKS & SPENCER

HARWEY NİCHOLS / İSTANBUL

YKM GALLERİA

TOYS'R US

LOUIS VUITTON

BANTAŞ NAKİT ve  KIYMETLİ MAL TAŞIMA

bottom of page