ACİL DURUM ve TAHLİYE EĞİTİM VE TATBİKATLARI

Amaç ;  Ülkemizin deprem kuşağında olması, güvenlik & emniyet konularında yaşanılan ve binada acil tahliyeyi gerektiren durumlarla ilgili olarak kurum çalışanlarına yangın ve bina tahliyesi konusunda sınıf içi ve saha tatbikat eğitimleri vererek acil tahliyede hız kazandırmak, can, mal ve imaj güvenliğini üst seviyede tutmak.

Uygulama; Oluşturulan gruplara yarım gün, içersinde görsellerle zenginleştirilmiş sınıf eğitiminin yanı sıra  kurum içinde oluşturulmuş yangın ekiplerine de branşları konusunda eğitim verilmektedir. Öğleden sonra verilen sınıf eğitimlerinin binada bire-bir uygulaması ve tatbikat eğitimleri yapılmaktadır.

Eğitmenler;  Konusunda uzmanlaşmış yurt içi ve yurt dışı PLUSECON eğitmenleri ile eğitim yapılmaktadır.

Eğitimin sonunda PLUSECON Katılım Belgesi düzenlenmektedir.
Kurum acil durum tahliye prosedürü PLUSECON tarafından hazırlanmaktadır.
Yangın ve yangına müdahale konusunda eğitim dokümanı müşteriye teslim edilmektedir.

Her bir grup eğitimi bir (1) tam gün sürmektedir.

Purpose; To speed up emergency evacuation by giving classroom and field drill trainings about fire and building evacuation to the employees about the emergency situations. Especially because our country is in earthquake zone, safety & security and emergency have to be considered as wery important subjects.  Theese trainings are given to keep the life, property and image security at the highest level.

Application; Training session starts with inclass teoretic training session and the other half day is used for field training. fire & emergency teams are asked to do their jobs on the selected scenaria while the rest of the employees are ferforming their daily roles.

Trainers; Training is carried out with PLUSECON trainers who are specialized in their fields, both in Turkey and abroad.

At the end of the training, PLUSECON Participation Certificate is issued.

Emergency evacuation procedures.of the institution is prepared by PLUSECON 
Training documents about fire and fire intervention are delivered to the customer.

Each group training lasts one (1) full day.