DEBUGGING

(BÖCEK/DİNLEME-İZLEME CİHAZLARI

TESPİT ve TEMİZLİĞİ)

PROFESYONEL DETAYLI BÖCEK TARAMASI KAPSAMI


Firmamız böcek taraması konusunda dünya standartlarında cihazlar kullanmaktadır, profesyonel cihazlar ve böcek arama konusundaki tecrübelerimiz sayesinde ortamda olası gizli kamera ve dinleme cihazları %100 başarıyla tespit edilir. Çalışma detaylarımız kısaca şu
şekildedir…

Our company uses world-class devices for to detect any kind of listening or recording devices that are called as bugs,. 100% of possible hidden cameras and listening devices are successfully detected in the environment. Our work details are briefly as mentioned below

tanıtım dökümanı-indir

PROFESYONEL DETAYLI BÖCEK TARAMASI KAPSAMI


Firmamız böcek taraması konusunda dünya standartlarında cihazlar kullanmaktadır, profesyonel cihazlar ve böcek arama konusundaki tecrübelerimiz sayesinde ortamda olası gizli kamera ve dinleme cihazları %100 başarıyla tespit edilir. Çalışma detaylarımız kısaca şu
şekildedir…


Bilgisayar destekli spektrum analiz cihazı ile frekans analizi yapılır. Ortamda kablosuz yayın yapan bir dinleme cihazı varsa bu tespit edilir yerinin tespiti için diğer detektörlerimiz kullanılır.

 

 0-12 Ghz bandında frekans tespiti yapan cihazımızla tüm alan, ortamda bulunan tüm objeler detaylıca taranır.

 

0-6 Ghz bandında hassas tarama yapan detektörle tüm alan detaylıca taranır. 2.4 ve 5.8 Ghz Frekans bandında çalışan gizli kamera tespit cihazımızla tüm alan kablosuz gizli kameralara karşı taranır. Gizli kamera tespit edilmesi durumunda detektör ekranında gizli kameranın çektiği görüntüler tespit edilir.

 

GSM tespit detektörüyle ortamda olası sim kartlı uzaktan dinleme yapan böcekler tespit edilir.

 

Non Liner detektörüyle ortam detaylıca taranır dinleme cihazı aktif yada pasif olsun tespit edilebilir.

 

Termal kamera yardımıyla ortamdaki bütün objelerin termal haritası incelenir (televizyon, klavye, mouse, telefon, tv kumandası vb.) duvarların içerisine yerleştirilmiş dinleme cihazları kablolu, kablosuz veya kayıt cihazları termal kamerayla tespit edilir.

 

Teleskopik kameralar vasıtasıyla asma tavan, gizli aydınlatmalar vb. alanlar detaylıca incelenerek aktif-pasif tüm cihazlar tespit edilebilir.

 

Lazerli dinleme tespit cihazıyla uzaktan yapılan lazerli ortam dinlemesi tespit edilir.

 

Ortamdan elde ettiği sesi enerji hattı üzerinden aktarabilen böceklere karşı enerji hatları analizi yapılır.

 

Tarama yapılan alanda, dinlemelere kolaylık sağlayacak güvenlik açıkları tespit edilir ve bu açıkları kapatmaya yönelik tedbirlerin alınması sağlanır.

 

Araç taramalarında ise hedef GSM ve GPS vericileridir, araç içerisine GSM tabanlı dinleme cihazı aranır aracın diğer kısımlarında ise uydudan takip yapabilen cihazlar aranır.

 

Çalışma sonunda detaylı çalışma raporu hazırlanır bu raporda yapılan işlemler karşılaşılan riskler ve bu riskleri kapatmaya yönelik tedbirler sunulur

 

BÖCEK ARAMASI NASIL YAPILIR

How ''Debugging'' is processed

Spectrum analiz cihazı ortamdaki frekansların analizi yapmaktadır, operatör bu sinyaller üzerinde çalışma yaparak ortamda olası frekans kaynağını tespit etmektedir.

The spectrum analyzer analyzes the frequencies in the environment and the operator works on these signals to determine the possible frequency source in the environment.

Orion Non Liner Dedektör ortama yerleştirilmiş olan tüm elektronik cihazları tespit edebilme yeteneğine sahiptir, dinleme cihazının o anda çalışıp çalışmamasına bakmazsızın tespit edebilmektedir, aktif pasif tüm cihazları bu detektörle tespit edebilmekteyiz.

The Orion Non Liner Detector has the ability to detect all the electronic devices placed in the center, it can detect regardless of whether the listening device is working or not, we can detect all active and passive devices with this detector.

Rf Tespit cihazları ceşitli frekans hassasiyetlerine sahiptir uhf-vhf gsm gibi çeşitli frekans bandında yayın yapan kablosuz cihazların yerini tespit etmekte kullanmaktayız.

Rf Detectors have various frequency sensitivities and we use to locate wireless devices broadcasting in various frequency bands such as uhf-vhf gsm.

PROFESSIONAL BUG, LISTENING OR RECORDING DEVICES DETECTION

Our company uses world-class devices for bugs and listening devices screening.  100% of possible hidden cameras and listening devices are successfully detected in the environment. Our work details are briefly as mentioned below

Frequency analysis is performed with computer aided spectrum analyzer. If there is a listening device that wirelessly broadcasts in the environment, we use other detectors to detect this location.

With our device that detects frequency in 0-12 GHz band, all the objects in the whole area and environment are scanned in detail.

In the 0-6 GHz band, the entire area is scanned in detail by the detector which performs precise scanning. The hidden camera detection device working in the 2.4 and 5.8 GHz frequency band is used to make scanning across the entire area for wireless hidden cameras. If a hidden camera is detected, images captured by the hidden camera are detected on the detector screen.

With the GSM detection detector, bugs are detected in the environment with possible sim card remote listening.

With the Non Liner detector, the environment can be scanned in detail and the listening device can be detected as active or passive.

The thermal map of all the objects in the environment is examined with the help of the thermal camera (television, keyboard, mouse, telephone, tv control, etc.), the wired devices, the wireless devices or the recording devices located inside the walls either are detected with the thermal camera.

Suspended ceilings, hidden lighting, etc., through telescopic cameras. By examining the fields in detail, all active-passive devices can be detected.

The laser listening is performed remotely with the laser listening detection device.

Analysis of the energy lines against the insects that can transfer the sound through the energy line obtained from the environment is done.

Scanned area, security vulnerabilities are detected to facilitate listening
And to take measures to close these deficits.

In the case of vehicle scans, the targets are GSM and GPS receivers, GSM based


The listening device is searched in the other parts of the vehicle,
 

At the end of the study a detailed study report is prepared including the detected or possible risks and the measures against them.

 

 

CMP 700 Frekans analiz cihazıyla operatör tüm alanı detaylıca gezerek ederek şüpheli frekans kaynağının yerini tam olarak tespit eder.

With the CPM 700 frequency analyzer, the operator precisely locates the suspected frequency source by navigating the entire area in detail.

Termal kamera gizli kamera ve casus böceklerin ısısından tespit etmektedir. Herhangi bir noktaya yerleştirilmiş olan casus dinleme cihazları eğer aktif ise ısı yayacaktır ve termal kamerayla bu ısıyı algılayarak cihazın yerini tespit etmekteyiz.

 

The thermal camera detects the latent camera and the spy bugs. Spy listening devices located at any point emit heat if it is active and detect the location of the device by sensing this heat with the thermal camera.

 

2,4 ve 5,8 Ghz Bandında yayın yapan gizli kamera frekanslarına girerek kameranın aldığı görüntüyü operatör ekranına getirir, bu sayede ortama yerleştirilmiş olan gizli kamerayı tespit edebilmekteyiz.

2.4 and 5.8 GHz band, and brings the camera's image to the operator's screen, where we can identify the hidden camera in the center.

Talebinizi İletin / Teklif Alın
arrow&v