top of page
SAYFA NUMARALARI ve KONULAR
İletişimde Beden Dili

KURUMSAL ORTAMLARDA İLETİŞİM

sunu%20bannerhg_edited.png
Resim1.png

PLUSECON

H.R. & Security Consultancy

Videoyu sesli dinleyin veya aynı metni aşağıda okuyun

Her ne kadar beden dili  iletişim süreçlerinde daha önce sözel dile Destek anlamında belirtilmiş olsa da durum aslında tam tersidir. Bu durumu çok bilinen buz dağının görünen yüzü örneklemesi ile açıklamıştık. Tekrar hatırlayalım!
İletişim sadece sözel dilden ibaret değildir ve beden dili, görünüş gibi unsurlarla desteklenir. Hatta iletişimin sadece yüzde 30'luk bölümünde sözel dil etkin iken, diğer yüzde otuzu teşkil eden kısım beden dilidir. Belirtmiş olduğumuz gibi, söylenen söz beden dili tarafından da teyit edilmiyor ve söylediğimiz ile nasıl söylediğimiz arasında bir tezat seziliyorsa, mesajın net olarak algılanması beklenemez.

4. DERS 1. SAYFA

İletişimde Beden Dili

bottom of page