top of page

İNTERAKTİF X-RAY CİHAZI OPERATÖRLÜĞÜ EĞİTİMİ

kapak.jpg
sunu%20bannerhg_edited.png

5. DERS 1. SAYFA

TEMİZ / RİSKSİZ MALZEME VE NESNELER

Günlük hayatttaki tehdit Arz Etmeyen Nesneleri tanıma

Her ne kadar X-ray operatörleri ve cihazlarının görevi, bulundukları kurumun presedürleri ve risk analizine göre içeri ğirmesi yasaklı maddeler ve tehdit unsurlarını tespit etmek olsa da, gelen çanta ve paketlerde bulunan malzemelerin çoğunu günlük hayata özgü ve tehdit içermeyen malzemeler olacağı açıktır.

TAM EKRAN  F11

PLUSECON

H.R. & Security Consultancy

Yukarıdaki giriş yazısında bahsedilen gerçekten yola çıkarak diyebiliriz ki, X-ray operatörlerinin tehdit unsurlarının nasıl göründüklerini ve neye benzediklerini bilmeleri önemidir, ancak günlük hayatta her an karşılaşılabilecek, herkesiz üzerinde ya da çantasında bulunabilecek herhangi bir tehdit arz etmeyen malzemelerin nasıl göründüğü ve neye benzediğini bilmek daha önemlidir. bir X-ray operatörü her gün cihazda onlarca ateşli silah, bombalı düzenek vs. gibi tehdit unsurları göremez. bu sebeple gözünün bunlara alışması ve meleke kazanması zordur. Bu nedenle masum maddelerin normalde nasıl göründüklerini çok iyi bilmeleri gerekir ki o madde ya da nesnenin bir anormali geldiğinde rahatça fark edebilsin.  Örnek vermek gerekirse, belirli bir elektrikli aletin X-ray görüntüsünü çok iyi tanıyan bir operatör, içerisine bomba düzeneği yerleştirilmiş bir elektrikli aletin farkını hemen anlayacaktır.

bottom of page