top of page
BANKA ŞUBE GÜVENLİĞİ KURSU
2.DERS ÇOKTAN SEÇMELİ SINAV/QUİZ
Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız ve gönder tuşuna basınız. ''Gönder'' düğmesine bastıktan sonra düğmenin altında 6. derse girerken sizden istenecek olan şifre 10 sn için görüntülenecektir. sınava başlamadan bunu not almak için gerekli materyali hazır bulundurun. Gönderdiğiniz form şirketimize ulaşacak ve bundan sonra her ders sonunda göndermeniz gereken sınavlarla birlikte değerlendirilecektir. Kurs başarınız için gerekli olduğu için hiç bir sınavı atlamayınız.
''Prosedür'' kelimesi ''Görev yeri talimaları'' anlamını taşır.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır.?
Sizden istenen çalıştığınız kurumun can ve mal güvenliğini gerekirse hayatınız pahasına savunmak ve gerektiğinde silahlı çatışmaya girmektir
Genel kolluk mensupları da, gerektiğinde ve görevbaşına iken amiriniz konumundadır
Silah devir teslim uygulamasında, kontrol sonrası silahın horozu yavaşça indirilip, silah emniyete alınmalıdır.
Şube Açılış Prosedürü, Arama kontrol Prosedürü, Alarm Çözme Prosedürü, Müşterek Muhafaza Prosedürü, Silah Devir Teslim Prosedürü, gibi prosedürler ne tür prosedürlerdir?
Müşterek muhafaza prosedürünün uygulanmasında, diğer kişinin raporlu veya izinli olması gibi mücvir sebeplerde, anahtarları taşıma yetkisi güvenlik görevlisindedir.

              Sınavınız gönderilmiştir ve uzmanlarımızca değerlendirmeye alınacaktır. 2. ders için giriş şifreniz            kvs6

BANKA ŞUBE GÜVENLİĞİ KURSU

bottom of page