top of page
SAYFA NUMARALARI ve KONULAR
Hitabet Şekil ve Kuralları

KURUMSAL ORTAMLARDA İLETİŞİM

sunu%20bannerhg_edited.png
Resim1.png

PLUSECON

H.R. & Security Consultancy

Video sesli anlatım içerir, kapalı ise video oynatıcının sesini açın.

Karşılıklı iletişim esnasındaki en temel kurallardan birisi de, kişilere
Hangi şahıs zamiri ile hitap edeceğimizdir. Bildiğimiz gibi şahıs zamirleri
Ben, sen, o, biz, siz, onlar dır. İletişim esnasında karşımızdaki ikinci tekil şahsa. Sen. Ya da. Siz, ikinci  çoğul şahsa yine ‘’SİZ’’ şeklinde hitap ederiz.
Aramızda özel bir yakınlık bulunmayan kişilere karşı. SİZ.  hitabında bulunmak sosyal ve kurumsal genel temayüldür.  Kurumsal ortam çalışanlarından genel anlamda hiyerarşi gözetmeden bu hitapta bulunmaları beklenir.
Ancak, bazı kişiler, gerek kişilik özellikleri ve gerekse eğitim eksikliklerinden dolayı hemen herkese karşı. Sen.  Hitabını kullanabilir.
Oysa, özel bir yakınlıkları bulunmayan kişilerin kendilerine. SEN. Şeklinde hitap edilmesi birçok kişi için rahatsız edici bir durumdur ve saygısızlık olarak karşılanır.
Tanımadığınız ve sosyal statüsü hakkında bir fikrimizin olmadığı her insan, bizden. Siz.  Hitabını bekleyecektir.
Özellikle kazanılmış statülerin, davranış ve iletişim kalıpları üzerinde etkili olduğu kurumsal ortamlarda, hiyerarşik üstlere, müşterilere, ziyaretçilere, ve hiyerarşi gözetmeden personeller birbirlerine. Siz.  şeklinde hitap etmelidir.
Tabi ki burada bahsedilen, kurum dışı kişilerden yalıtılmış şekilde aynı ofiste çalışan insanların sürekli birbirlerine bu hitabı kullanmaları değildir. Bu insanlar arasında daha yakın bir iletişim tabi ki söz konusu olacaktır. Ancak bir otel, mağaza vs. gibi kurum dışı üçüncü şahıslarla muhatap olunan ortamlarda, kurum çalışanları da birbirlerine. Siz.  Zamiri ve. Bey, Hanım. Şeklinde hitap etmelidir.
Ülkemiz kültürel yapısına bakıldığında, diğer kişilere. Sen. Şeklinde hitap etmek için, yaş farkı, yakınlık, arkadaşlık ya da hiyerarşik üstünlük gibi etmenlerin bulunması bu kullanımı normal kılar. Bu bağlamda bir işverenin ya da üstün, çalışanına hitap ederken. Sen. Zamiri ve doğrudan ismini kullanması normal bir durumdur.
Hatta ismin sonunda. Ciğim.  Gibi bir ek kullanmaları da beklenebilir. Bir astın üstüne. Ciğim. Son eki ile hitabının nasıl karşılanacağını sanırız anlatmaya gerek yoktur.
Kurumsal ortam ya da  sosyal ortam ve yabancı, arkadaş, iş arkadaşı, müşteri vesaire fark etmeksizin, özellikle karşı cinsle iletişimde, belirtilen hitabet kuralları daha da önem kazanır. Karşı cinsten özel bir yakınlığımız olmayan birisine, sen zamiri ya da doğrudan ismi ile hitap edilmesi durumunda, hitaba maruz kalan kişi bir kadın ise durumu. Taciz.  erkek ise yine. Taciz, ancak çoğunlukla. Davet. Flörtözlük. olarak algılayabilir.
İletişim içerisindeki insanlar arasında cinsiyet farkı söz konusu ise, hitaplarda hiyerarşik üstünlüğün getirdiği rahatlık da kısıtlanır. Bir erkek çalışanına doğrudan ismi ile ya da arkasına. Ciğim. Son ekini ekleyerek hitap eden bir yöneticinin, aynı tarzı, karşı cinsten bir çalışan için kullanması sorunlu bir ortam hazırlayabilir. 

3. DERS 6. SAYFA

Hitabet Şekil ve Kuralları

bottom of page