top of page
SAYFA NUMARALARI ve KONULAR
İletişimde Beden Dili

KURUMSAL ORTAMLARDA İLETİŞİM

sunu%20bannerhg_edited.png
Resim1.png

PLUSECON

H.R. & Security Consultancy

Videoyu sesli dinleyin veya aynı metni aşağıda okuyun

Beden dilinin iletişimdeki önemi kişileri iki ayrı anlamda ilgilendirir.

 

1.Kişilerin beden dillerine bakarak kendileri hakkında fikir edinmek, şahsın kişiliği, dürüst olup olmadığı, olası sosyokültürel ortamı, eğitim seviyesi, etnik kökeni, ruhani konulara yaklaşımı ve benzeri genel konuların yanı sıra, o anki duygusal ve ruhsal durumu hakkında tahmin yürütebilmek.

2.Diğer kişilerin de bizim beden dilimize bakarak aynı tahminlerde bulunabileceği gerçeğini göz önünde bulundurarak, kendi beden dilimizi kontrollü, efektif ve bazen kasıtlı olarak etkileme, ikna ve benzeri amaçlarla kullanmak.

Dersimizin amacının kurumsal ortamlarda iletişim olması nedeni ile hedef kitle ağırlıklı olarak kurum dışı kişilerle muhatap olma ihtimali yüksek olan personellerdir. Beden dilimizi etkin kullanma veya diğer kişilerin beden dillerini gözlemleyerek fikir edinme bazı temel amaçlara yöneliktir. Bunlar,

 

1.Müşteri veya ziyaretçi memnuniyeti sağlama

2.Diğer kurum personelleri ile seviyeli ilişkiler geliştirme.

3.Kurum riskleri uyarınca, olası şüpheli şahısları tespit etme

4.Gerektiğinde caydırıcı olma

5.Problemli anlarda iyi bir kriz yönetimi sağlayabilme

6.İş kolumuz için gerekli ise iyi ikna becerileri kazanma

7.İ.K. Departmanlarında uygun personel seçimi için mülakat anında kullanma.

4. DERS 3 SAYFA

İletişimde Beden Dili

bottom of page