top of page

İNTERAKTİF X-RAY CİHAZI OPERATÖRLÜĞÜ EĞİTİMİ

sunu%20bannerhg_edited.png

2. DERS 11. SAYFA

OPERASYON VE CİSİMLERİ TANIMLAMA

SON VE EN ÖNEMLİ YORUMLAMA YÖNTEMİ;

RENK ANALİZİ

TAM EKRAN  F11

PLUSECON

H.R. & Security Consultancy

ilk geliştirilen X-ray cihazlarının sadece siyah beyaz görüntü alabildiğini söylemiştik. sonrasında, risk faktörleri geliştikçe teknolojinin geliştirildiğini ve dual energy teknolojisi içeren cihazlar sayesinde renk analizi yetisi kazanıldığını da belirtmiştik.

Bu da bize cisimleri tespit yolunda çok önemli bir avantaj daha kazandırdı. o avantaj ise, renkleri vasıtası ile cisimlerin hangi tür elementlerden yapıldığını anlayabilmek oldu. böylece metalleri, organik maddeleri ve inorganik maddeleri birbirinden kolayca ayırt edebilir hale geldik. yukarıdaki videoda hangi atom numarasına sahip elementlerin ne renklerde gösterildiği açıklanmaktadır.

bottom of page