top of page

İNTERAKTİF X-RAY CİHAZI OPERATÖRLÜĞÜ EĞİTİMİ

NE TÜR NESNELER TEHDİT UNSURDUR / RİSK ANALİZİNE GÖRE BELİRLEME

Daha önce kısaca açıklamış olduğumuz şu konuyu tekrar açıklayalım. Güvenlik kontrol noktalarında, kanunen yasaklanmış belirgin nesneler dışında (uzun namlulu silah, uyuşturucu gibi) neyin yasak olduğu veya tehdit unsuru olduğuna ilişkin tek bir belirleme yoktur. Bu tamamen güvenlik kontrolünün gerçekleştirildiği kurumun risk analizi ve prosedürlerine göre değişim gösterebilir.

 

Screenshot_58.jpg
TEMİZ
ŞÜPHELİ
sunu%20bannerhg_edited.png

6. DERS 2. SAYFA

KARAR VERME SÜRECİ

KARAR VERME SÜRECİ

RİSK ANALİZİ

TAM EKRAN  F11

PLUSECON

H.R. & Security Consultancy

Hava alanları gibi uluslararası alanların tabi olduğu uluslararası düzenlemeler vardır ve her uluslararası hava alanında bu kurala uyulur. Ancak bir AVM'ye girerken, bir hastaneye ya da Otele girerken nelerin yasak ya da risk unsuru olduğu tamamen kurumsal belirlemedir. söz gelimi bir hava alanına bir polis memuru bile silahını teslim etmeden giremezken bir AVM'ye ya da sosyal alana girebilir. Ama özel mülkiyete ait bir şirket binasına bir polis memurunu (Resmi görev için gelmedi ise) bile silahı ile birlikte  içeri alıp almamak kurum tercihidir.

O kurum ya da etkinlik için yapılan Risk analizi buna karar vermeye yardımcı olur. Söz gelimi bir petrol rafinerisi için bir çakmak bir bıçaktan daha zarar vericidir. İçeride çok ünlü bir ressamın milyon dolarlık eserlerinin sergilendiği bir sergi salonu ya da müzeye alınmaması gereken en önemli maddeler makyaj malzemeleri ve her türlü boyar malzeme ile tiner, aseton gibi aşındırıcı maddelerdir. bazı kurumlarda dışarıya çıkarılabilecek maddeler ile ilgili riskler, o kurumdan içeri sokulacak maddelerden daha önemlidir. vs. vs....

bottom of page