top of page
SAYFA NUMARALARI ve KONULAR
Sözel Dilin  Unsurları

KURUMSAL ORTAMLARDA İLETİŞİM

sunu%20bannerhg_edited.png
Resim1.png

PLUSECON

H.R. & Security Consultancy

Video sesli anlatım içerir, kapalı ise video oynatıcının sesini açın.

Sözel dili oluşturan ‘’Langue’’ kavramı daha çok herkes tarafından tek bir kullanımı olan dilin teknik ve dilbilgisi yönlerini içerirken, ‘’Parole’’  ise insanlar tarafından dilin sosyal hayatta ve sözel iletişimde kullanılması amacıyla yaratılmış kurallarını içerir. 

İngilizce language (Dil) kelimesi buradan türemiştir. İtalyanca/Latince kökenli Parole ise ‘’Söz, kelime’’ anlamındadır.

 

Bu bağlamda langue’nin dil ile ilgili yapısal kuralları, parole’nin ise düzenleyici kuralları içerdiği söylenebilir

2. DERS 3. SAYFA

Sözel Dilin Unsurları

bottom of page