top of page
SAYFA NUMARALARI ve KONULAR
Sözel Dilin  Unsurları

KURUMSAL ORTAMLARDA İLETİŞİM

sunu%20bannerhg_edited.png
Resim1.png

PLUSECON

H.R. & Security Consultancy

Video sesli anlatım içerir, kapalı ise video oynatıcının sesini açın.

Sözel iletişimde bizi ilgilendiren kısım Parole’dir.  Bunu tam anlamını vermese de ‘’Halk Ağzı’’ olarak çevirebiliriz.

Langue yani, dilin resmi kullanımı, tüm sosyal gruplar arasında aynı iletişim şeklini oluştururken, ‘’Parole yoluyla’’ kurulan sözel iletişim, küçük sosyal gruplarda değişiklik gösterir ve hatta bazı durumlarda kişiden kişiye göre farklılık gösteren durumlar da oluşur.

Bu da her bir bireyin kendine özgü bir sözel iletişim şekli oluşturabileceği anlamına gelir. Bu kullanım gruplar ve bölgelere göre değişiklik gösterebildiği gibi, aralarında kuşak farkı olan aynı ortamlardan bireyler arasında bile ‘’parole’’ kullanımı farklılık gösterebilir.

2. DERS 4. SAYFA

Sözel Dilin Unsurları

bottom of page