top of page
SAYFA NUMARALARI ve KONULAR
Sözel Dilin  Unsurları

KURUMSAL ORTAMLARDA İLETİŞİM

sunu%20bannerhg_edited.png
Resim1.png

PLUSECON

H.R. & Security Consultancy

Video sesli anlatım içerir, kapalı ise video oynatıcının sesini açın.

Bu durumda bir diğer güzel örnek de, kendi mesleki veya grupsal jargonlarını sıkça ve uyumsuz ortamlarda bile kullanan kişiler için verilebilir. bu tür kullanımlar, iletişim ortamındaki herkesin birbirleri ile aynı özelliklere sahip aynı gruba mensup olmadıkları sürece rahatsız edici kabul edilebilir. Hatta görmemişlik, şımarıklık gibi yaftalamalara maruz kalınabilir. İletişim anında karşımızda bulunan kişi ile aynı gruba dahil olmamamız veya bunu bilememiz durumunda jargon kullanımından kaçınılmalıdır.

2. DERS 5. SAYFA

Sözel Dilin Unsurları

bottom of page