İNTERAKTİF X-RAY CİHAZI OPERATÖRLÜĞÜ EĞİTİMİ

3. DERS 18. SAYFA

BOMBA VE PATLAYICI MEKANİZMALAR

FARKLI RENK EKRANLARINDA İNCELEME

çanta içinde başka maddelerle yan yana bulunabilecek bomba düzenekleri örnekleri de gördük. Şimdi de bir bomba düzeneğini X-ray cihazının diğer renk tuşu ayarları da kullanılarak alınmış görüntülerini inceleyelim.

TAM EKRAN  F11

PLUSECON

H.R. & Security Consultancy